Referenzen
Deutsches Technikmuseum Berlin

www.dtmb.de
Zentral- und Landesbibliothek Berlin

ZLB-Walzenkabinett
Privatsammlung Andreas Muschter, Berlin

www.allotria.de
Privatsammlung Sven Traunfelder, Walzbachtal


Tonarchäologische Sammlung Stephan Puille, Berlin


Privatsammlung Raoul Konezni, Berlin


Privatsammlung John-Lampert Hopkins, Carlstadt, NJ, USA


Privatsammlung Charles Hummel, Wayne, NJ, USA